Izvođenje dokaza (preinaka)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Cipar

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

U Cipru ne postoje druga tijela osim sudova, kako je utvrđeno u članku 2. stavku 1. Uredbe, koja su nadležna za izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Sudovi nadležni za izvođenje dokaza na temelju Uredbe („sud primatelj zahtjeva”) su ciparski okružni sudovi, odnosno Okružni sud u Nikoziji, Okružni sud u Limasolu, Okružni sud u Larnaki, Okružni sud u Famagusti i Okružni sud u Pafosu. Njihova mjesna nadležnost ograničena je na njihov okrug.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ciparsko središnje tijelo je Ministarstvo pravosuđa i javnog reda koje je mjesno nadležno za cijelu zemlju. Ministarstvo djeluje i kao središnje tijelo za odlučivanje o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza. Adresa središnjeg tijela:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikozija

http://www.mjpo.gov.cy

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Obrasci iz Priloga I. prihvaćaju se na grčkom i engleskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

U slučaju tehničkog problema ili poremećaja u radu sustava, kako je navedeno u članku 7. stavku 4. Uredbe, zahtjevi se mogu slati i primati e-poštom, poštom i telefaksom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Središnje tijelo koje odlučuje o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza je Ministarstvo pravosuđa i javnog reda koje je mjesno nadležno za cijelu zemlju. Adresa središnjeg tijela:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikozija

http://www.mjpo.gov.cy

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Cipar je stranka Haške konvencije iz 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu. Ne namjerava sklopiti sporazume ni dogovore na temelju članka 29. stavka 2. Uredbe.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Cipar ne namjerava koristiti decentralizirani IT sustav ranije nego što je potrebno.

Posljednji put ažurirano: 26/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.