Izvođenje dokaza (preinaka)

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Češka

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

U Češkoj ne postoje takva tijela.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Okružni sudovi (okresní soudy) (u Pragu: obvodní soudy, u Brnu: Městský soud).

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstvo spravedlnosti)

Međunarodni građanski odjel

Vyšehradská 16

128 10 Prag 2

Telefon: +420-221-997-111

Telefaks: +420-224-919-927

E-adresa: posta@msp.justice.cz

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Prihvaćeni jezici: engleski i češki.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Tehnička sredstva za zaprimanje zahtjeva su pošta, telefaks i e-pošta.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstvo spravedlnosti)

Međunarodni građanski odjel

Vyšehradská 16

128 10 Prag 2

Telefon: +420-221-997-111

Telefaks: +420-224-919-927

E-adresa: posta@msp.justice.cz

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 21/11/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.