Izvođenje dokaza (preinaka)

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2020/1783

Opće informacije

Cilj je Uredbe (EU) 2020/1783 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (preinaka) poboljšati, pojednostavniti i ubrzati suradnju između sudova u izvođenju dokaza. Uredba od 1. srpnja 2022. zamjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 1206/2001.

Međutim, decentralizirani IT sustav kao obvezno sredstvo komunikacije koje će se upotrebljavati za slanje i primanje zahtjeva, obrazaca i drugih oblika komunikacije počet će se primjenjivati tek 1. svibnja 2025. (prvi dan mjeseca koji slijedi nakon razdoblja od tri godine nakon datuma stupanja na snagu provedbenog akta iz članka 25. (za dodatne pojedinosti vidjeti članak 35. Uredbe (EU) 2020/1783)).

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj. Između Danske i drugih država članica primjenjuje se Haška konvencija iz 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Uredbom su predviđena tri načina izvođenja dokaza između država članica: izvođenje dokaza putem suda primatelja zahtjeva, neposredno izvođenje dokaza od strane suda podnositelja zahtjeva i izvođenje dokaza od strane diplomatskih agenata ili konzularnih službenika.

Sud podnositelj zahtjeva je sud ili drugo nadležno tijelo o kojem je relevantna država članica obavijestila, a pred kojim se postupak pokreće ili razmatra. Sud primatelj zahtjeva sud je druge države članice nadležan za izvođenje dokaza. Središnje tijelo nadležno je za dostavu informacija i pronalaženje rješenja za eventualne poteškoće koje mogu nastati u vezi sa zahtjevom.

U Uredbi je predviđeno četrnaest obrazaca.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji među sudovima država članica kod pribavljanja dokaza u građanskim i trgovačkim predmetima

Haška konvencija od 18. ožujka 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Izvođenje dokaza


*obvezan unos
Posljednji put ažurirano: 22/02/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.