Izvođenje dokaza (preinaka)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Za potrebe članka 2. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (preinaka), estonski javni bilježnik smatra se „sudom” za rješavanje pitanja nasljeđivanja.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Okružni sudovi.

Članak 4. – Središnje tijelo

Funkcije središnjeg tijela iz članka 4. Uredbe (EU) 2020/1783 obavlja Ministarstvo pravosuđa (Justiitsministeerium).

Podaci za kontakt:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonija

Telefon: (+372) 620 8183

Telefaks: (+372) 620 8109

E-adresa: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

U skladu s člankom 6. Uredbe Estonija prihvaća standardne obrasce na estonskom i engleskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Funkcije središnjeg tijela iz članka 4. stavka 3. Uredbe obavlja Ministarstvo pravosuđa. Ministarstvo pravosuđa određuje se kao tijelo nadležno za odlučivanje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva podnesenog na temelju članka 19. Uredbe.

Podaci za kontakt:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonija

Telefon: (+372) 620 8183

Telefaks: (+372) 620 8109

E-adresa: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

  • Sporazum između Estonije i Poljske o pružanju pravne pomoći i pravnim odnosima u građanskim, radnim i kaznenim stvarima
  • Sporazum između Republike Latvije, Republike Estonije i Republike Litve o pravnoj pomoći i pravnim odnosima.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

-
Posljednji put ažurirano: 14/11/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.