Izvođenje dokaza (preinaka)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Takva tijela ne postoje u Finskoj.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Zahtjeve primaju okružni sudovi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo iz članka 4. stavka 1. Uredbe je Ministarstvo pravosuđa. Nadležno je za cijelu zemlju. Središnje tijelo, tj. Ministarstvo pravosuđa, određeno je kao nadležno tijelo iz članka 4. stavka 3. Uredbe te je odgovorno za odlučivanje o zahtjevima podnesenima u skladu s člankom 19. Njegovi podaci za kontakt:

Adresa za posjete:

Ministarstvo pravosuđa

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Adresa za korespondenciju:

Ministarstvo pravosuđa

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358-9) 16 06 75 24

E-adresa: central.authority.om@gov.fi

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Prihvaćeni jezici: finski, švedski i engleski.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa

Adresa za posjete:

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Adresa za korespondenciju:

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358-9) 16 06 75 24

E-adresa: central.authority.om@gov.fi

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

-
Posljednji put ažurirano: 28/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.