Izvođenje dokaza (preinaka)

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nadležnost za izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima u Grčkoj imaju prvostupanjski sudovi (Protodikeía) na temelju svoje mjesne nadležnosti. Osim sudova, nijedno drugo tijelo nije nadležno.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Prvostupanjski sudovi određeni u skladu s člankom 2. stavkom 1., u kontekstu izvršenja zahtjeva za pravnu pomoć, imaju opću nadležnost za izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima na temelju svoje mjesne nadležnosti.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled nadležnih sudova na temelju njihove mjesne nadležnosti u skladu s ovim člankom (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje je tijelo Ministarstvo pravosuđa, Odjel za međunarodno privatno pravo (adresa: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Atena). Osobe za kontakt: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-pošta: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrasca zahtjeva: grčki.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Tehnička sredstva dostupna sudovima s popisima iz članka 3. stavka 2. za slanje zahtjeva mogu se razlikovati od slučaja do slučaja te se s vremenom mijenjati.

Stoga se preporučuje da se ovlaštene osobe suda podnositelja zahtjeva i suda primatelja zahtjeva o tome prethodno savjetuju elektroničkom poštom uz pomoć središnjih tijela, prema potrebi. Uz prethodnu suglasnost mogu se koristiti i komercijalne aplikacije (npr. Skype).

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza: Ministarstvo pravosuđa, Odjel za međunarodno privatno pravo (adresa: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Atena). Osobe za kontakt: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-pošta: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Ova Uredba ima prednost pred drugim odredbama sljedećih bilateralnih ugovora u kojima je Grčka potpisnica:

– Ugovor između Grčke i Njemačke od 11. svibnja 1938. o uzajamnoj pravnoj pomoći u predmetima obuhvaćenima građanskim i trgovačkim pravom (izvanredni zakon 1432/1938 – Službeni list, serija I., br. 399/1938);

– Ugovor između Grčke i Jugoslavije od 18. lipnja 1959. o pravnim odnosima, ratificirano zakonodavnom uredbom 4009/1959 (Službeni list, serija I., br. 238/5.11.1959.);

– Ugovor između Kraljevine Grčke i Republike Austrije o uzajamnoj pravnoj pomoći u području građanskog i trgovačkog prava, potpisano u Ateni 6. prosinca 1965. (zakonodavna uredba 137/1969 – Službeni list, serija I., br. 45/1969);

– Ugovor između Socijalističke Republike Rumunjske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisano u Bukureštu 19. listopada 1972. (zakonodavna uredba 429/1974 – Službeni list, serija I., br. 178/1974);

– Ugovor između Narodne Republike Bugarske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisano u Ateni 10. travnja 1976. (zakon 841/1978 – Službeni list, serija I., br. 228/1978);

– Ugovor između Narodne Republike Mađarske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisano u Budimpešti 8. listopada 1979. (zakon 1149/1981 – Službeni list, serija I., br. 117/1981);

– Ugovor između Narodne Republike Poljske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisano u Ateni 24. listopada 1979. (zakon 1184/1981 – Službeni list, serija I., br. 198/1981);

– Ugovor između Helenske Republike i Socijalističke Republike Rumunjske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisano u Ateni 22. listopada 1980. i još uvijek na snazi u Češkoj, Slovačkoj i Grčkoj (zakon 1323/1983 – Službeni list, serija I., br. 8/1983);

– Ugovor između Republike Cipra i Helenske Republike o pravnoj suradnji u građanskim, obiteljskim, trgovačkim i kaznenim stvarima, potpisano u Nikoziji 5. ožujka 1984. (zakon 1548/1985 – Službeni list, serija I., br. 95/1985).

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Grčka ne namjerava upotrebljavati decentralizirani sustav prije nego što se to zahtijeva Uredbom.

Posljednji put ažurirano: 08/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.