Izvođenje dokaza (preinaka)

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Javni bilježnik (u nasljednim stvarima i postupcima platnog naloga) i tijelo nadležno za skrbništvo (postupci koji se odnose na roditeljsku odgovornost).

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Odobravanje zahtjeva za pravnu pomoć u svrhu izvođenja dokaza u nadležnosti je okružnog suda (u Budimpešti je to Središnji okružni sud u Budimu (Budai Központi Kerületi Bíróság)) na čujem području

(a) osoba koja treba biti saslušana ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Mađarskoj

(b) se nalazi predmet koji treba biti pregledan ili

(c) se dokazi mogu najpraktičnije izvesti, posebno ako nekoliko osoba koje trebaju biti saslušane imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području nadležnosti nekoliko sudova i/ili se nekoliko predmeta koji trebaju biti pregledani nalaze na području nadležnosti nekoliko sudova.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje je tijelo iz članka 4. stavka 1. ministar pravosuđa:

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za međunarodno privatno pravo (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budimpešta

Poštanska adresa: Pf. 2., 1357 Budimpešta

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Telefaks: +36 1 550 3946

E-adresa: nmfo@im.gov.hu.

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Prihvaćeni su jezici mađarski, engleski i njemački.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Obrasci se sudu mogu slati poštom, telefaksom i e-poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Središnje je tijelo iz članka 4. stavka 3. i članka 19. ministar pravosuđa:

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za međunarodno privatno pravo (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budimpešta

Poštanska adresa: Pf. 2., 1357 Budimpešta

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Telefaks: +36 1 550 3946

E-adresa: nmfo@im.gov.hu.

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Mađarska nema takvih sporazuma s drugim državama članicama.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 02/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.