Izvođenje dokaza (preinaka)

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nema ih.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Redovni sudovi (tribunali ordinari).

Članak 4. – Središnje tijelo

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA (Ministero della Giustizia)

Odjel za pravosudna pitanja (Dipartimento Affari di Giustizia)

Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

Ured I – međunarodna pravosudna suradnja (Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

Tel.: +39 06 6885 2633

E-adresa: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rim

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Talijanski ili jezik države članice koja je uputila zahtjev uz prijevod na talijanski jezik ovjeren od strane javnog tijela ili ovlaštenog prevoditelja.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Običnom poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Odjel za pravosudna pitanja

Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju

Ured I – međunarodna pravosudna suradnja

Tel.: +39 06 6885 2633

E-adresa: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rim

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Italija ne namjerava iskoristiti tu mogućnost jer smatra da su odredbe Uredbe (EU) 2020/1783 prikladne i dostatne.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Trenutačno ih nema.

Posljednji put ažurirano: 28/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.