Izvođenje dokaza (preinaka)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nije primjenjivo – postoje samo sudovi.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

U skladu s člankom 689. stavkom 1. Zakona o građanskom postupku, o zahtjevu strane zemlje za izvođenje dokaza odlučuje okružni (gradski) sud na čijem se području nadležnosti nalazi izvor dokaza.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa

Adresa: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Tel. +371 67036801

E-adresa: pasts@tm.gov.lv

Internetske stranice: https://www.tm.gov.lv/lv

Jezici komunikacije: latvijski i engleski.

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Osim obrazaca ispunjenih na latvijskom jeziku, u Latviji se prihvaćaju i obrasci ispunjeni na engleskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom ili e-poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa

Adresa: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Tel. +371 67036801

E-adresa: pasts@tm.gov.lv

Internetske stranice: https://www.tm.gov.lv/lv

Jezici komunikacije: latvijski i engleski.

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Latvija nije sklopila sporazume ni dogovore s državama članicama u skladu s člankom 29. stavkom 2.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 23/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.