Izvođenje dokaza (preinaka)

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

U skladu s nacionalnim pravom Republike Litve samo su litavski sudovi nadležni za izvođenje dokaza za potrebe sudskih postupaka u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Sudovi primatelji zahtjeva prvostupanjski su sudovi:

– okružni sudovi i, u slučajevima predviđenima zakonom, regionalni sudovi.

Građanske stvari o kojima mogu odlučivati regionalni sudovi

Regionalni sudovi u ulozi prvostupanjskih sudova odlučuju u građanskim predmetima:

1. o zahtjevima čija je vrijednost veća od 40 000 EUR, osim predmeta koji se odnose na obiteljsko pravo, radne odnose ili naknadu nematerijalne štete;

2. u vezi s moralnim i pravnim odnosima koji su uređeni autorskim pravo;

3. u vezi s pravnim odnosima koji proizlaze iz civilnog javnog natječaja;

4. u vezi sa stečajem i restrukturiranjem, osim predmeta povezanih sa stečajem fizičkih osoba;

5. u kojima je jedna od stranaka strana država;

6. o zahtjevima koji se odnose na prisilnu prodaju dionica (udjela);

7. o zahtjevima koji se odnose na istragu djelatnosti pravnog subjekta;

8. u vezi s naknadom materijalne i nematerijalne štete zbog kršenja utvrđenih prava pacijenata;

9. u kojima, u skladu sa zakonom, odlučuju regionalni sudovi kao prvostupanjski sudovi.

Građanski predmeti u kojima može odlučivati isključivo Regionalni sud u Vilniusu

Regionalni sud u Vilniusu, djelujući kao prvostupanjski sud, ima isključivu nadležnost za odlučivanje u građanskim predmetima:

1. u vezi sa sporovima na temelju litavskog Zakona o patentima;

2. u vezi sa sporovima na temelju litavskog Zakona o žigovima;

3. u vezi s posvajanjem, na temelju zahtjeva državljana Republike Litve koji imaju stalno boravište u stranoj zemlji, stranih državljana ili osoba bez državljanstva za posvojenje državljanina Republike Litve koji boravi u Republici Litvi i zahtjeva osoba koje imaju uobičajeno boravište u Republici Litvi za posvojenje državljanina Republike Litve koji boravi u stranoj zemlji;

4. u kojima, u skladu s mjerodavnim pravom, odlučuje samo Regionalni sud u Vilniusu kao prvostupanjski sud.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 600 38 904

Faks: +370 5 262 59 40

E-adresa: rastine@tm.lt

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Republika Litva prihvaća obrasce ispunjene na litavskom i engleskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Ako slanje nije moguće zbog poremećaja u radu decentraliziranog IT sustava, zahtjevi i druge obavijesti mogu se poslati poštom ili e-poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 600 38 904

Faks: +370 5 262 59 40

E-adresa: rastine@tm.lt

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Litva nije sklopila sporazume ili dogovore s drugim državama članicama s ciljem daljnjeg olakšavanja izvođenja dokaza, kako je navedeno u članku 29. stavku 2.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

-
Posljednji put ažurirano: 09/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.