Izvođenje dokaza (preinaka)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

U Luksemburgu su samo pravosudna tijela nadležna za prikupljanje dokaza u sudskim postupcima u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Na sljedećoj je poveznici moguće pristupiti podacima za kontakt sudova nadležnih u građanskim i trgovačkim stvarima:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo:

Parquet Général (Glavno državno odvjetništvo)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (+352) 47 59 81-2329
Telefaks: (+352) 47 05 50
E-adresa: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Luksemburg prihvaća obrasce zahtjeva ispunjene na njemačkom ili francuskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Načini slanja prihvaćeni u Luksemburgu:

  • pošta
  • telefaks.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Središnje tijelo:

Parquet Général (Glavno državno odvjetništvo)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (+352) 47 59 81-2329
Telefaks: (+352) 47 05 50
E-adresa: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

  • Konvencija od 17. ožujka 1972. između Velikog Vojvodstva Luksemburga i Republike Austrije kao dodatak Haškoj konvenciji od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku.
  • Razmjena izjava od 23. srpnja 1956. između Francuske i Luksemburga o slanju zamolnica.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 14/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.