Izvođenje dokaza (preinaka)

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Malta

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nije primjenjivo.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

1. Glavni građanski sud koji ima opću nadležnost za građanske i trgovačke stvari koje nisu na temelju posebne zakonske odredbe dodijeljene drugome sudu radi razmatranja i donošenja presude. Glavni građanski sud nadležan je i za odlučivanje o: slučajevima sudskog preispitivanja upravnih postupaka, postupcima koji se odnose na ljudska prava, zahtjevima koji se odnose na pitanja neodređene vrijednosti i stvarnih prava;

2. Građanski sud (Trgovački odjel) koji ima posebnu nadležnost za trgovačke stvari;

3. Građanski sud (Obiteljski odjel) koji ima posebnu nadležnost za obiteljske stvari;

4. Građanski sud (Odjel za izvanparnične postupke) koji ima posebnu nadležnost za izvanparnične stvari. Njegova je funkcija nadzirati i štititi određena prava i interese koje osoba kojoj pripadaju ne ostvaruje;

5. Građanski sud (Odjel za povrat imovine) koji ima posebnu nadležnost za odlučivanje o tužbama u pogledu stvarnih prava radi povrata imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili oduzimanja imovine koja se ne temelji na osuđujućoj presudi države ili državnog subjekta;

6. Magistratski sud (Malta) koji ima posebnu nadležnost za odlučivanje o građanskim tužbama u vrijednosti do 15 000 EUR protiv osoba koje žive ili imaju uobičajeno boravište na otoku Malti;

7. Magistratski sud (Gozo) (viša sudska nadležnost) koji ima posebnu nadležnost za odlučivanje o svim tužbama protiv osoba koje žive ili imaju uobičajeno boravište na otocima Gozu i Cominu, kojima bi inače sudio Glavni građanski sud (Obiteljski odjel) ili Građanski sud (Odjel za izvanparnične postupke);

8. Magistratski sud (Gozo) (niža sudska nadležnost) koji ima posebnu nadležnost za odlučivanje o građanskim tužbama u vrijednosti do 15 000 EUR protiv osoba koje žive ili imaju uobičajeno boravište na otoku Gozu ili Cominu;

9. Sud za sporove male vrijednosti koji ima posebnu nadležnost za odlučivanje o svim novčanim tražbinama čija vrijednost ne prelazi 5 000 EUR.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ured državnog odvjetnika

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Telefon: (+356) 22265000

E-adresa: info@stateadvocate.mt

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Engleski.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Preporučenom poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Sudovi Malte nadležni su za izravno izvođenje dokaza.

Adresa: Sudovi Malte

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

E-adresa: info.courts@courtservices.mt

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 04/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.