Izvođenje dokaza (preinaka)

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nizozemskih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Naziv i adresa nadležnog tijela:

Rechtbank ’s-Gravenhage (Okružni sud u Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Tel. 070 362 2200

Članak 4. – Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Naziv i adresa središnjeg tijela koje će izvršavati zadaće navedene u Uredbi:

Raad voor de Rechtspraak (Sudbeno vijeće)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP Den Haag

Tel. 070 361 6161

Sudbeno vijeće jedino je središnje tijelo te je u svim slučajevima nadležno za izvršavanje zadaća.

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrasca iz članka 6. Uredbe su engleski i nizozemski.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Nizozemska prihvaća pismena poslana poštom. Općim upravnim nalogom mogu se odrediti i drugi načini dostave.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Naziv i adresa nadležnog tijela:

Raad voor de Rechtspraak (Sudbeno vijeće)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP Den Haag

Tel. 070 361 6161

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nije relevantno.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Treba utvrditi.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.