Izvođenje dokaza (preinaka)

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Ne postoje druga tijela osim sudova.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Okružni sud (sąd rejonowy).

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa, Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varšava, tel.: +48 22 23 90 870

E-adresa: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Nije primjenjivo

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Pismena se šalju poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa, Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varšava, tel.: +48 22 23 90 870

E-adresa: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nije primjenjivo

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo

Posljednji put ažurirano: 21/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.