Izvođenje dokaza (preinaka)

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nije primjenjivo.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

-

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 4. – Središnje tijelo

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, katovi 0, od 9. do 14.

1990-097 Lisabon, Portugal

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Glavna uprava za pravosuđe ima nadležnost na području čitavog Portugala.

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Portugalski i španjolski.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Prihvatljiv način slanja zahtjeva i drugih obavijesti jest:

  • poštom;
  • faksom; ili
  • sredstvima daljinske komunikacije.

U hitnim se slučajevima može koristiti:

  • telegramom;
  • telefonom (nakon poziva šalje se pisani dokument); ili
  • drugim analognim sredstvima komunikacije.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, katovi 0, od 9. do 14.

1990-097 Lisabon, Portugal

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Sporazum između Republike Portugala i Kraljevine Španjolske o pravosudnoj suradnji u kaznenim i građanskim stvarima. U vezi s time vidjeti i Obavijest br. 274/98 i Popis br. 73/2000.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 03/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.