Izvođenje dokaza (preinaka)

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nije primjenjivo.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Okružni sud u čijoj se nadležnosti izvode dokazi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bukurešt 050741

Tel.: +40 37204 1077 tajništvo, Telefaks: +40 37204 1079; E-adresa: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Samo rumunjski.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Poštom i telefaksom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bukurešt 050741

Tel.: +40 37204 1077 tajništvo, Telefaks: +40 37204 1079

E-adresa: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 26/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.