Izvođenje dokaza (preinaka)

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Javni bilježnici su druga tijela za potrebe članka 2. stavka 1. (u postupcima nasljeđivanja i postupcima čiji je cilj zamijeniti izgubljen ili uništen pravni instrument, kao što je vlasnički list (konanie o umorení listiny)).

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Okružni sudovi (okresné súdy).

Članak 4. – Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Odjel za međunarodno privatno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovačka Republika

Telefon: (421) 2 888 91 111

Telefaks: (421) 2 888 91 604

E-adresa: civil.inter.coop@justice.sk

Internetske stranice: https://www.justice.gov.sk/

Jezici: slovački, češki, engleski i francuski.

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Slovački i češki.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Pisani zahtjevi u papirnatom obliku (dostavljeni poštom).

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Odjel za međunarodno privatno pravo

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovačka Republika

Telefon: (421) 2 888 91 111

Telefaks: (421) 2 888 91 604

E-adresa: civil.inter.coop@justice.sk

Internetske stranice: https://www.justice.gov.sk/

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 31/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.