Izvođenje dokaza (preinaka)

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Javni bilježnici su druga tijela za potrebe članka 2. stavka 1. (u postupcima nasljeđivanja i postupcima čiji je cilj zamijeniti izgubljen ili uništen pravni instrument, kao što je vlasnički list (konanie o umorení listiny)).

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Okružni sudovi (okresné súdy) ili gradski sudovi (mestské súdy) na čijem se području trebaju izvesti traženi dokazi, pri čemu se zahtjevi šalju sudovima navedenima u nastavku:

– za predmete povezane s obiteljskim pravom i građanskim stanjem za sve okruge Bratislave nadležan je gradski sud Bratislava II (Mestský súd Bratislava II);

– za trgovačke predmete za sve okruge Bratislave i okruge Malacky i Pezinok nadležan je gradski sud Bratislava III (Mestský súd Bratislava III);

– za ostale predmete za sve okruge Bratislave nadležan je gradski sud Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV).

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Odjel za međunarodno privatno pravo

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovačka Republika

Telefon: (421) 2 888 91 111

Telefaks: (421) 2 888 91 604

E-adresa: civil.inter.coop@justice.sk

Internetske stranice: https://www.justice.gov.sk/

Jezici: slovački, češki i engleski.

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Slovački i češki.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Slovačka nadležna tijela prihvaćaju pisane zahtjeve u papirnatom obliku.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Odjel za međunarodno privatno pravo

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovačka Republika

Telefon: (421) 2 888 91 111

Telefaks: (421) 2 888 91 604

E-adresa: civil.inter.coop@justice.sk

Internetske stranice: https://www.justice.gov.sk/

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.