Izvođenje dokaza (preinaka)

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Samo su sudovi nadležni za izvođenje dokaza za potrebe sudskih postupaka i provedbe Uredbe.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Sudovi koji mogu izvoditi dokaze u skladu s tom Uredbom su okružni sudovi.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo za provedbu Uredbe:

Ministarstvo pravosuđa

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Telefaks: (+386)1 369 52 33

E-adresa: gp.mp@gov.si

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Obrasci iz Priloga I. podnose se na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Kad se na primanje zahtjeva primjenjuje članak 7. stavak 4. Uredbe, zahtjevi se šalju poštom, uključujući hitnu dostavu i telefaks.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Nadležno tijelo za primanje zahtjeva za izravno izvođenje dokaza u Sloveniji:

Ministarstvo pravosuđa

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Telefaks: (+386)1 369 52 33

E-adresa: gp.mp@gov.si

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Ugovor između Republike Slovenije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 7. veljače 1994.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Ne primjenjuje se.

Posljednji put ažurirano: 09/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.