Izvođenje dokaza (preinaka)

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nije primjenjivo.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Suci.

U okviru španjolskog pravosudnog sustava, tijelo koje je Španjolska odredila kao prijamno tijelo (sudske pisarnice i središnje službe (Decanatos y Servicios comunes procesales)) prosljeđuje zahtjev tijelu nadležnom za izvođenje dokaza.

Članak 4. – Središnje tijelo

Španjolska je kao središnje tijelo odredila Glavnu podupravu za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Glavna poduprava za međunarodnu pravosudnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

Telefaks: +34 913904457

E-adresa: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Španjolska prihvaća zahtjeve i obavijesti iz Uredbe na španjolskom ili portugalskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Kad je riječ o trenutačno dostupnim sredstvima za primanje, sudovi se mogu služiti informatičkim i digitalnim sredstvima za obradu zahtjeva i drugih oblika komunikacije. U nedostatku elektroničkih sredstava zahtjevi i dokumenti šalju se i primaju poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Suci nadležnih sudova u mjestu u kojem se trebaju izvoditi dokazi odgovorni su za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza.

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nema komentara.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nema komentara.

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.