Izvođenje dokaza (preinaka)

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nije primjenjivo.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Okružni sudovi.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju (BIRS)

Središnje tijelo

S-103 33 Stockholm

Tel.: + 46 8 405 45 00

Telefaks: + 46 (0) 8 405 46 76

Adresa e-pošte: ju.birs@gov.se

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Obrazac iz Priloga I. osim na švedskom može se popunjavati i na engleskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Nije primjenjivo.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju (BIRS)

Središnje tijelo

S-103 33 Stockholm

Tel.: + 46 8 405 45 00

Telefaks: 46 (0) 8 405 46 76

Adresa e-pošte: ju.birs@gov.se

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nema drugih sporazuma.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 16/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.