Bizonyításfelvétel (átdolgozás)

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

2. cikk (1) bekezdés – Bíróságnak tekinthető hatóságok

Nem alkalmazandó

3. cikk (2) bekezdés – Megkeresett bíróságok

Az elsőfokú bíróság (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

4. cikk – Központi szerv

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie
Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tel.: +32(2)542.65.11  
Fax +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38  
E-mail: eu1206ue@just.fgov.be
Területi illetékesség: Belgium (az ország egész területe)
Nyelvek: francia, holland és angol.

6. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Az I. mellékletben hivatkozott formanyomtatványoknak és bármely egyéb csatolmánynak azon elsőfokú bíróság illetékességi körzetének nyelvén kell készülniük, vagy arra a nyelvre kell lefordítani, amelyhez a kérelmet benyújtották. Semmilyen egyéb nyelvet nem fogadnak el.

7. cikk – A kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbításának elfogadott módjai

Postai úton vagy faxon.

19. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tel.: +32(2)542.65.11  
Fax +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38  
E-mail: eu1206ue@just.fgov.be
Területi illetékesség: Belgium (az ország egész területe)
Nyelvek: francia, holland és angol.

29. cikk – Azon megállapodások, amelyeknek a tagállamok részes felei, és amelyek megfelelnek a 29. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Belgium kijelenti, hogy a többi tagállammal fennálló kapcsolataiban a rendelet a hatálya alá tartozó ügyekben elsőbbséget élvez a következő jogi aktusokkal szemben:

  • 1922. június 21-i egyezmény Belgium és az Egyesült Királyság között a bírósági és bíróságon kívüli iratok továbbításáról és a bizonyításfelvételről;
  • a polgári eljárásról szóló, 1954. március 1-jei hágai egyezmény;
  • a Belgium és Franciaország közötti 1956. március 1-jei egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben történő kölcsönös igazságügyi jogsegélyről;
  • a tartásdíj külföldön történő behajtásáról szóló, 1956. június 20-i New York-i egyezmény;
  • a Belga Királyság kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya között 1959. április 25-én létrejött megállapodás a polgári eljárásról szóló 1954. március 1-jei hágai egyezmény alkalmazásának elősegítéséről;
  • Belgium és Ausztria között 1989. október 23-án létrejött, a polgári eljárásról szóló 1954. március 1-jei hágai egyezményt kiegészítő egyezmény a kölcsönös igazságügyi jogsegélyről és együttműködésről.

31. cikk (4) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó

Utolsó frissítés: 15/02/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.