Bizonyításfelvétel (átdolgozás)

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Észtország

Bizonyításfelvétel


*kötelező választás

2. cikk (1) bekezdés – Bíróságnak tekinthető hatóságok

A tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel) szóló (EU) 2020/1783 rendelet (átdolgozás) 2. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az észt közjegyző öröklési ügyekben „bíróságnak” minősül.

3. cikk (2) bekezdés – Megkeresett bíróságok

Megyei bíróságok.

4. cikk – Központi szerv

Az (EU) 2020/1783 rendelet 4. cikkében említett központi szerv feladatait az Igazságügyi Minisztérium (Justiitsministeerium) látja el.

Elérhetősége:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Észtország

Tel.: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

6. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A rendelet 6. cikke értelmében Észtország mind észt, mind angol nyelven elfogadja a formanyomtatványokat.

7. cikk – A kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbításának elfogadott módjai

A kérelmeket postai úton, faxon vagy e-mailben lehet benyújtani.

19. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A rendelet 4. cikke (3) bekezdésében említett központi szerv feladatait az Igazságügyi Minisztérium látja el. Az Igazságügyi Minisztérium a kijelölt illetékes hatóság annak eldöntésére, hogy elfogadja-e vagy elutasítja-e a rendelet 19. cikke alapján benyújtott kérelmet.

Elérhetősége:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Észtország

Tel.: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-mail:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

29. cikk – Azon megállapodások, amelyeknek a tagállamok részes felei, és amelyek megfelelnek a 29. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

  • Megállapodás Észtország és Lengyelország között a jogsegélynyújtásról és a jogi kapcsolatokról polgári, munkaügyi és büntetőügyekben
  • Megállapodás a Lett Köztársaság, az Észt Köztársaság és a Litván Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról.

31. cikk (4) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

-
Utolsó frissítés: 14/11/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.