Bizonyításfelvétel (átdolgozás)

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Franciaország

Bizonyításfelvétel


*kötelező választás

2. cikk (1) bekezdés – Bíróságnak tekinthető hatóságok

A bíró kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy – a felek kérelmére vagy saját kezdeményezésből – polgári és kereskedelmi ügyekben bizonyításfelvételre irányuló kérelmet terjesszen elő annak érdekében, hogy elvégezze vagy elvégeztesse az általuk szükségesnek ítélet bírósági cselekményeket.

3. cikk (2) bekezdés – Megkeresett bíróságok

Az összevont regionális és körzeti bíróságok (tribunaux judiciaires) rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel a polgári és kereskedelmi ügyekben történő bizonyításfelvétel iránti kérelmek végrehajtására.

A bizonyításfelvétel iránti kérelmet a területileg illetékes bíróság hajtja végre.

Az illetékes bíróság és annak elérhetőségei az e-igazságügyi portálon, az Európai Igazságügyi Atlasz segítségével azonosíthatók.

4. cikk – Központi szerv

Franciaország úgy határozott, hogy nemzeti szinten egyetlen szerv, nevezetesen az Igazságügyi Minisztérium Kölcsönös Segítségnyújtási, Nemzetközi Magánjogi és Uniós Jogi Osztálya (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) az illetékes:

Cím:
Ministère de la Justice [Igazságügyi Minisztérium]
Direction des Affaires Civiles et du Sceau [Polgári Ügyek és Pecsétek Igazgatósága]
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel. +33 144776105
Fax +33 144776122
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

6. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Az összevont bíróságok vagy a francia központi hatóság részére küldött formanyomtatványokat francia nyelven kell kitölteni, illetve francia nyelvre le kell fordítani.

7. cikk – A kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbításának elfogadott módjai

A kérelmeket a francia bíróságok vagy a francia központi hatóság részére postai úton, faxon vagy e-mailben lehet elküldeni.

Ha egy kérelemhez bélyegzőre vagy kézzel írott aláírásra van szükség, ezek az (EU) 910/2014 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése értelmében „minősített elektronikus bélyegzővel” vagy „minősített elektronikus aláírással” is helyettesíthetők.

19. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Ministère de la Justice [Igazságügyi Minisztérium]
Direction des Affaires Civiles et du Sceau [Polgári Ügyek és Pecsétek Igazgatósága]
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel. +33 144776105
Fax +33 144776122
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

29. cikk – Azon megállapodások, amelyeknek a tagállamok részes felei, és amelyek megfelelnek a 29. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nincs

31. cikk (4) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem áll rendelkezésre.

Utolsó frissítés: 03/02/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.