Bizonyításfelvétel (átdolgozás)

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Németország

Bizonyításfelvétel


*kötelező választás

2. cikk (1) bekezdés – Bíróságnak tekinthető hatóságok

Nincsenek ilyenek.

3. cikk (2) bekezdés – Megkeresett bíróságok

Németországban a bizonyításfelvételre hatáskörrel rendelkező bíróság – mint az (EU) 2020/1783 rendelet 3. cikke értelmében vett megkeresett bíróság – az a helyi bíróság (Amtsgericht), amelynek körzetében az eljárást le kell folytatni (a polgári perrendtartásról szóló törvény (Zivilprozessordnung, ZPO) 1074. szakaszának (1) bekezdése).

A tartományi (Land) kormányzatok végrehajtási rendeletben kijelölhetik azt a bíróságot, amely ellátja a megkeresett bíróság feladatait több helyi bíróság illetékességi területén (a ZPO 1074. szakaszának (2) bekezdése).

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

4. cikk – Központi szerv

A központi hatóság feladatait elsősorban tartományi szinten látja el.  
Tartományonként egy központi hatóság van, amely az adott tartomány területén rendelkezik illetékességgel. A tartományi kormányzat meghatározza, hogy melyik hatóság látja el ezt a feladatot a tartomány területén (a ZPO 1074. szakaszának (3) bekezdése). A legtöbb esetben a tartományi központi hatóság egy tartományi igazságügyi hatóság, egy regionális felsőbíróság vagy egy helyi bíróság.

A 16 tartományi szintű központi hatóság mellett szövetségi szinten is működik egy központi hatóság, a Szövetségi Igazságügyi Hivatal (Bundesamt für Justiz). Szükség esetén a szövetségi központi hatóság segítséget nyújt a tartományok (Länder) illetékes hatóságainak (a ZPO 1074. szakaszának (4) bekezdése).

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

6. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A kérelmeket, a rendelet szerinti közléseket és a rendelet I. mellékletében található formanyomtatványokba történő bejegyzéseket német nyelven kell megtenni (a ZPO 1075. szakasza).

7. cikk – A kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbításának elfogadott módjai

Nincs információ.

19. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

Németország minden tartományában a központi hatóság szerepét a tartományi kormányzat által kijelölt szerv tölti be. Főszabály szerint ezek tartományi igazságügyi hatóságok, az adott tartomány tartományi felsőbíróságai vagy helyi bíróságai.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

29. cikk – Azon megállapodások, amelyeknek a tagállamok részes felei, és amelyek megfelelnek a 29. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nincs információ.

31. cikk (4) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nincs információ.

Utolsó frissítés: 30/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.