Bizonyításfelvétel (átdolgozás)

Magyarország

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Magyarország

Bizonyításfelvétel


*kötelező választás

2. cikk (1) bekezdés – Bíróságnak tekinthető hatóságok

Közjegyző (hagyatéki ügyekben és fizetési meghagyásos eljárásokban), gyámhatóság (szülői felelősséget érintő eljárásokban).

3. cikk (2) bekezdés – Megkeresett bíróságok

A bizonyításfelvételre irányuló jogsegélykérelem teljesítése annak a járásbíróságnak (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróságnak) a hatáskörébe és illetékességébe tartozik, amelynek területén

a) a meghallgatandó személy belföldi lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található,

b) a lefolytatandó szemle tárgya található, vagy

c) egyébként a bizonyítás a legcélszerűbben lefolytatható, így különösen, ha több meghallgatandó személy belföldi lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, illetve a szemle által érintett több tárgy különböző bíróságok illetékességi területén található.

4. cikk – Központi szerv

A 4. cikk (1) bekezdése szerinti központi szerv az igazságügyért felelős miniszter:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Cím: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postai cím: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

6. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A magyar, az angol és a német nyelv elfogadott.

7. cikk – A kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbításának elfogadott módjai

A formanyomtatványokat a bíróság postai úton, telefaxon és elektronikusan fogadja.

19. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A 4. cikk (3) bekezdése és 19. cikke szerinti központi szerv az igazságügyért felelős miniszter:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Cím: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postai cím: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

29. cikk – Azon megállapodások, amelyeknek a tagállamok részes felei, és amelyek megfelelnek a 29. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Magyarországnak nincs releváns megállapodása más tagállammal.

31. cikk (4) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem releváns.

Utolsó frissítés: 02/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.