Bizonyításfelvétel (átdolgozás)

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

2. cikk (1) bekezdés – Bíróságnak tekinthető hatóságok

Nincsenek

3. cikk (2) bekezdés – Megkeresett bíróságok

District Court (Kerületi Bíróság) 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefonszám: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kapcsolattartó személy: Ms Maeve Foley

Területi illetékesség: Nemzeti

4. cikk – Központi szerv

Courts Service (Bírósági Szolgálat), 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefonszám: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kapcsolattartó személy: Ms Maeve Foley

Területi illetékesség: Nemzeti.

6. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A formanyomtatványokat csak ír vagy angol nyelven fogadják el.

7. cikk – A kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbításának elfogadott módjai

A kérelmeket postai úton, faxon vagy e-mailben lehet benyújtani.

19. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

(1) A körzeti bíróság hatáskörrel rendelkezik a tanácsi rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti kérelem alapján történő bizonyításfelvételre.

(2) A (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, az (1) bekezdésben a körzeti bíróságra ruházott hatáskört annak a megyének vagy megyének a hivatalvezetője gyakorolja, ahol a tanú, akitől a bizonyítást kérik, lakóhellyel rendelkezik, vagy bármely hivatást, szakmát, üzleti tevékenységet vagy egyéb foglalkozást gyakorol.

(3) Amennyiben a kérelem egynél több tanúra vonatkozik, és a (2) bekezdés a különböző megyék vagy megyei körzetek megyei hivatalvezetői által az érintett tanúktól történő bizonyításfelvételt írná elő, az (1) bekezdésben a körzeti bíróságra ruházott hatáskört az egyes tanúktól történő bizonyításfelvétellel kapcsolatban a Bírósági Szolgálat főigazgatója vagy a Bírósági Szolgálat személyzetének általa felhatalmazott tagja gyakorolja.

(4) A tanácsi rendelet 4. és 19. cikke alkalmazásában az állam kijelölt központi szerve a Bírósági Szolgálat.

Az elérhetőségi adatok az alábbiakban találhatók:

Courts Service (Bírósági Szolgálat), 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefonszám: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kapcsolattartó személy: Ms Maeve Foley

Circuit & District Court Operations Directorate (Körzeti és Kerületi Bíróságok Üzemeltetési Igazgatósága)

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15–24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel.: +353 1 888 6066/6070

Fax: (353-01) 888 60 63

Kapcsolattartó személy: Treena Hever

E-mail: CDDirectorate@courts.ie

Superior Courts Directorate (Legfelsőbb Bíróságok Igazgatósága)

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15–24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Kapcsolattartó személy: Natasha Whyte

E-mail: superiorcourtsoperations@courts.ie

29. cikk – Azon megállapodások, amelyeknek a tagállamok részes felei, és amelyek megfelelnek a 29. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nincsenek

31. cikk (4) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem értelmezhető

Utolsó frissítés: 17/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.