Bizonyításfelvétel (átdolgozás)

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Litvánia

Bizonyításfelvétel


*kötelező választás

2. cikk (1) bekezdés – Bíróságnak tekinthető hatóságok

A Litván Köztársaság nemzeti joga értelmében csak a litván bíróságok rendelkeznek hatáskörrel bizonyításfelvételre polgári vagy kereskedelmi ügyekben folytatott bírósági eljárások céljából.

3. cikk (2) bekezdés – Megkeresett bíróságok

A megkeresett bíróságok az elsőfokú bíróságok:

a körzeti bíróságok és – jogszabályban meghatározott esetekben – a megyei bíróságok.

A megyei bíróságok hatáskörébe tartozó polgári ügyek

Az elsőfokú bíróságként eljáró megyei bíróságok a következőkkel kapcsolatos polgári jogi ügyeket tárgyalják:

1) a 40 000 EUR-t meghaladó követelések, kivéve a családjogi és munkajogi ügyek, valamint a nem vagyoni károkra vonatkozó kártérítés;

2) nem vagyoni típusú szerzői jogi jogviszonyok;

3) polgári közbeszerzésből fakadó jogviszonyok;

4) csőd és szerkezetátalakítás, kivéve a természetes személyek csődjével kapcsolatos ügyek;

5) ahol az egyik fél külföldi állam;

6) a részvények (érdekeltségek, üzletrészek) kötelező értékesítésével kapcsolatos követelések;

7) jogi személy tevékenységének vizsgálatára vonatkozó követelések;

8) az elismert betegjogok megsértésével okozott vagyoni és nem vagyoni károkra irányuló kártérítés;

9) amelyek esetén jogszabály írja elő a regionális bíróságok mint elsőfokú bíróságok eljárását.

A Vilniusi Megyei Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozó polgári ügyek

Az elsőfokú bíróságként eljáró Vilniusi Megyei Bíróság a következőkkel kapcsolatos polgári jogi ügyekben rendelkezik kizárólagos hatáskörrel:

1) a litván szabadalmi törvény szerinti jogviták;

2) a litván védjegytörvény szerinti jogviták;

3) a Litván Köztársaság olyan állampolgárai, akik külföldön rendelkeznek állandó lakóhellyel, külföldi állampolgárok, vagy hontalanok általi, kérelmen alapuló örökbefogadás, amely során a Litván Köztársaságban tartózkodó litván állampolgárt fogadnak örökbe, valamint a Litván Köztársaságban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek külföldi tartózkodási hellyel rendelkező litván állampolgár örökbefogadása iránti kérelmei.

4) amelyek esetén – az alkalmazandó jognak megfelelően – a Vilniusi Megyei Bíróság, mint elsőfokú bíróság, kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

4. cikk – Központi szerv

a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Telefon: + 370 600 38 904

Fax: +370 5 262 59 40

E-mail: rastine@tm.lt

6. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

A litván mellett a Litván Köztársaság az angol nyelven kitöltött formanyomtatványokat is elfogadja.

7. cikk – A kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbításának elfogadott módjai

Amennyiben a továbbítás a decentralizált informatikai rendszer zavara miatt nem lehetséges, a kérelmek és egyéb közlések továbbíthatók postai úton vagy e-mailben.

19. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: + 370 600 38 904

Fax: +370 5 262 59 40

E-mail: rastine@tm.lt

29. cikk – Azon megállapodások, amelyeknek a tagállamok részes felei, és amelyek megfelelnek a 29. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Litvánia nem kötött megállapodást tagállamokkal a bizonyításfelvétel további megkönnyítésére, ahogy az a 29. cikk (2) bekezdésében szerepel.

31. cikk (4) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

-
Utolsó frissítés: 09/03/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.