Bizonyításfelvétel (átdolgozás)

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Málta

Bizonyításfelvétel


*kötelező választás

2. cikk (1) bekezdés – Bíróságnak tekinthető hatóságok

Nem alkalmazandó.

3. cikk (2) bekezdés – Megkeresett bíróságok

1. A polgári bíróság első tanácsa, amely általános hatáskörrel bír azon polgári és kereskedelmi ügyekben, amelyeket törvény külön rendelkezése nem utal más bíróság hatáskörébe. A polgári bíróság első tanácsa hatáskörrel rendelkezik továbbá a következő ügyek tárgyalására: a közigazgatási intézkedések bírósági felülvizsgálatára vonatkozó ügyek; az emberi jogokkal kapcsolatos keresetek; meghatározatlan pertárgyértékű és dologi jogokkal kapcsolatos keresetek;

2. Polgári bíróság (kereskedelmi kollégium), amely különös hatáskörrel rendelkezik kereskedelmi ügyekben;

3. Polgári bíróság (családjogi kollégium), amely különös hatáskörrel rendelkezik családjogi ügyekben;

4. Polgári bíróság (nemperes eljárási kollégium), amely különös hatáskörrel rendelkezik nemperes eljárásokban. Feladata egyes olyan jogok és érdekek felügyelete és védelme, amelyeket nem az a személy gyakorol, akit ezek megilletnek.

5. Polgári bíróság (vagyonvisszaszerzési kollégium), amely különös hatáskörrel rendelkezik a dologi jogi keresetek elbírálására, a bűncselekményből származó jövedelem visszaszerzésére vagy a nem az állam vagy állami szerv által hozott ítéleten alapuló vagyon elkobzására;

6. Máltai alsóbb szintű bíróság, amely különös hatáskörrel rendelkezik a Málta szigetén élő vagy ott szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyekkel szembeni, legfeljebb 15 000 EUR értékű polgári jogi követelések elbírálására;

7. Gozoi alsóbb szintű bíróság (felsőbb szintű hatáskörben), amely különös hatáskörrel rendelkezik a Gozo és Comino szigetén lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyekkel szembeni valamennyi olyan kereset elbírálására, amelyet egyébként a polgári bíróság első tanácsa (családjogi kollégium) vagy a polgári bíróság (nemperes eljárási kollégium) elbírált volna;

8. Gozoi alsóbb szintű bíróság (felsőbb szintű hatáskörben), amely különös hatáskörrel rendelkezik a Gozo vagy Comino szigetén élő vagy ott szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyekkel szembeni, legfeljebb 15 000 EUR értékű polgári jogi követelések elbírálására;

9. A kis értékű követelések bírósága, amely különös hatáskörrel rendelkezik valamennyi kis értékű (5 000 EUR összeget nem meghaladó) követelés elbírálására.

4. cikk – Központi szerv

A Legfőbb Ügyész Hivatala

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Tel.: (+356) 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

6. cikk – A formanyomtatványok kitöltéséhez elfogadott nyelvek

Angol.

7. cikk – A kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbításának elfogadott módjai

Könyvelt levélpostai küldemény.

19. cikk – A közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalért felelős központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)

A közvetlen bizonyításfelvétel tekintetében a máltai bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

Cím: Máltai bíróságok

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

E-mail: info.courts@courtservices.mt

29. cikk – Azon megállapodások, amelyeknek a tagállamok részes felei, és amelyek megfelelnek a 29. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nem alkalmazandó.

31. cikk (4) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 15/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.