Bizonyításfelvétel (átdolgozás)

Az (EU) 2020/1783 rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok

Általános információk

A tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel) szóló (EU) 2020/1783 rendelet (átdolgozás) célja a bizonyításfelvételt végző bíróságok közötti együttműködés javítása, egyszerűsítése és felgyorsítása. A rendelet 2022. július 1-jével az 1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe lépett.

A decentralizált informatikai rendszert mint a kérelmek, formanyomtatványok és egyéb levelezés továbbítására és fogadására szolgáló kötelező kapcsolattartási módot azonban csak 2025. május 1-jétől (a 25. cikkben említett végrehajtási jogi aktus hatálybalépését követő hároméves időszakot követő hónap első napjától) kell majd alkalmazni (további részletekért lásd az (EU) 2020/1783 rendelet 35. cikkét)).

A rendelet Dánia kivételével az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó. Dánia és a többi tagállam között a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, 1970. évi Hágai Egyezmény alkalmazandó.

A rendelet a tagállamok közötti bizonyításfelvételre három módot biztosít: a megkeresett bíróságon keresztül történő bizonyításfelvételt, a megkereső bíróság általi közvetlen bizonyításfelvételt, és a diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők általi bizonyításfelvételt.

A megkereső bíróság az a bíróság vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóság, amelyet a releváns tagállam bejelentett, és amely előtt az eljárást megindították vagy megindítani tervezik. A megkeresett bíróság egy másik tagállam bizonyításfelvételre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága. A központi szerv felelős a tájékoztatásért, valamint a kérelmekkel kapcsolatosan felmerülő nehézségekre megoldások kereséséért.

A rendelet tizennégy formanyomtatványról rendelkezik.

Az európai igazságügyi portál a rendelet alkalmazásával kapcsolatos információkkal és a nyomtatványok kitöltését segítő, felhasználóbarát eszközzel áll az Ön rendelkezésére.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Kapcsolódó linkek

A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről

A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, 1970. március 18‑i Hágai Egyezmény


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Bizonyításfelvétel


*kötelező választás
Utolsó frissítés: 22/02/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.