Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Bulgarija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Teismai.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Prašymai dėl įrodymų rinkimo turėtų būti siunčiami apylinkės teismui (bulg. rayonen sad), kurio jurisdikcijoje turi būti renkami įrodymai.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: ispanųčekųdanųvokiečiųestųgraikųanglųprancūzųkroatųitalųlatviųvengrųmaltiečiųnyderlandųlenkųportugalųrumunųslovakųslovėnųsuomiųšvedų.

Teisingumo ministerija

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir Europos reikalų direktoratas

Bendradarbiavimo civilinėse bylose skyrius

Telefonas: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Faksas: +3592 9809223

E paštas: civil@justice.government.bg

Adresas: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaria

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Kitos valstybės narės prašymai rinkti įrodymus ir teikti pranešimus turėtų būti parengti bulgarų kalba arba pridėtas jų vertimas į bulgarų kalbą.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Apylinkės teismas priima paštu gautus prašymus surinkti įrodymus ir paštu gautus kitus pranešimus.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Valdžios institucija, kompetentinga leisti tiesiogiai rinkti įrodymus Bulgarijos Respublikoje, yra apygardos teismas (bulg. okrazhen sad), kurio jurisdikcijoje turi būti renkami įrodymai.

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Bulgarijos Respublika neįgyvendina ir nėra sudariusi jokių tarptautinių susitarimų ar susitarimų su kitomis ES valstybėmis narėmis, kuriais būtų siekiama supaprastinti įrodymų rinkimą ir kurie turi atitikti šį reglamentą.

Reglamentas turi viršenybę prieš Bulgarijos Respublikos su kitomis valstybėmis narėmis sudarytus susitarimus, jeigu jie susiję su įrodymų rinkimu civilinėse ir komercinėse bylose.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Kol kas Bulgarija neketina pasinaudoti galimybe anksti pradėti naudoti decentralizuotą IT sistemą.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.