Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Išskyrus teismus, kaip nurodyta reglamento 2 straipsnio 1 dalyje, Kipre nėra kitų institucijų, kurios būtų kompetentingos rinkti įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Pagal reglamentą įrodymus rinkti kompetentingi teismai (prašomieji teismai) yra Kipro apygardų teismai, tiksliau, Nikosijos apygardos teismas, Limasolio apygardos teismas, Larnakos apygardos teismas, Famagustos apygardos teismas ir Pafo apygardos teismas. Jų teritorinė jurisdikcija apima tik jų apygardas.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Kipro centrinė įstaiga yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija, o jos teritorinė jurisdikcija apima visą šalį. Ši ministerija taip pat veikia kaip centrinė įstaiga, priimanti sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus. Centrinės įstaigos adresas:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

I priede nurodytos formos gali būti pildomos graikų ir anglų kalbomis.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Jeigu sistemoje kyla techninė problema arba sutrikimas, kaip nurodyta reglamento 7 straipsnio 4 dalyje, prašymai gali būti siunčiami ir priimami el. paštu, paštu ir faksu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Centrinė įstaiga, priimanti sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus, yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija, o jos teritorinė jurisdikcija apima visą šalį. Centrinės įstaigos adresas:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Kipras yra 1970 m. Hagos konvencijos dėl įrodymų rinkimo užsienyje šalis. Jis neketina sudaryti sutarčių arba susitarimų pagal reglamento 29 straipsnio 2 dalį.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Decentralizuotos IT sistemos pradėti naudoti anksčiau, negu reikalaujama šiame reglamente, Kipras neketina.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.