Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Čekija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Čekijoje tokių įstaigų nėra.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Apylinkės teismai (okresní soudy) (Prahoje: obvodní soudy, Brno: Městský soud).

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija (Ministerstvo spravedlnosti)

Tarptautinių civilinių bylų departamentas

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefonas: +420-221-997-111

Faksas: +420-224-919-927

El. paštas: posta@msp.justice.cz

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Vartojamos kalbos: čekų, slovakų, anglų

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Techninės priemonės prašymams priimti yra paštas, faksas ir el. paštas.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Teisingumo ministerija (Ministerstvo spravedlnosti)

Tarptautinių civilinių bylų departamentas

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefonas: +420-221-997-111

Faksas: +420-224-919-927

El. paštas: posta@msp.justice.cz

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikoma.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 03/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.