Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Graikija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Kompetencija rinkti įrodymus teismo procesui civilinėse arba komercinėse bylose Graikijoje priklauso pirmosios instancijos teismams (Protodikeía) pagal jų teritorinę jurisdikciją. Kitos institucijos, išskyrus teismus, nepaskirtos.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Vykdydami prašymus dėl teisinės pagalbos, pagal 2 straipsnio 1 dalį paskirti pirmosios instancijos teismai turi bendrą jurisdikciją rinkti įrodymus visose civilinėse ir komercinėse bylose pagal savo teritorinę jurisdikciją.

Spustelėję toliau pateiktą nuorodą galite peržiūrėti visus pagal šį straipsnį kompetentingus teismus pagal jų teritorinę jurisdikciją (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerijos Privatinės tarptautinės teisės departamentas (adresas: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Kontaktiniai duomenys: Giorgios Kouvelas, tel.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, el. paštas: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Prašymas gali būti užpildytas graikų kalba.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Techninės priemonės, kuriomis gali naudotis į 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą įtraukti teismai prašymams perduoti, gali skirtis, priklausomai nuo teismo, ir ilgainiui gali keistis.

Todėl prašančiojo teismo ir prašomojo teismo kompetentingiems asmenims rekomenduojama konsultuotis asmeniškai elektroninėmis ryšio priemonėmis, prireikus, pasinaudojant centrinių institucijų pagalba. Iš anksto susitarus, taip pat galima naudoti komercines taikomąsias programas (pvz., „Skype“).

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakingos už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus: Teisingumo ministerijos Privatinės tarptautinės teisės departamentas (adresas: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Kontaktiniai duomenys: Giorgios Kouvelas, tel.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, el. paštas: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Šis reglamentas yra viršesnis už kitas nuostatas, išdėstytas toliau nurodytuose dvišaliuose susitarimuose, kuriuos yra sudariusi Graikija, tai:

– 1938 m. gegužės 11 d. Graikijos ir Vokietijos konvencija dėl savitarpio teisinės pagalbos bylose pagal civilinę ir komercinę teisę (Nepaprastasis įstatymas Nr. 1432/1938, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 399/1938);

– 1959 m. birželio 18 d. Graikijos ir Jugoslavijos konvencija dėl tarpusavio teisinių santykių, ratifikuota Įstatyminiu dekretu Nr. 4009/1959 (Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 238/5.11.1959);

1965 m. gruodžio 6 d. Atėnuose pasirašyta Graikijos Karalystės ir Austrijos Respublikos konvencija dėl savitarpio teisinės pagalbos civilinės ir komercinės teisės srityje (Įstatyminis dekretas Nr. 137/1969, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 45/1969);

– 1972 m. spalio 19 d. Bukarešte pasirašyta Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Įstatyminis dekretas Nr. 429/1974, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 178/1974);

– 1976 m. balandžio 10 d. Atėnuose pasirašyta Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Įstatymas Nr. 841/1978, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 228/1978);

– 1979 m. spalio 8 d. Bukarešte pasirašyta Vengrijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisminės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Įstatymas Nr. 1149/1981, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 117/1981);

– 1979 m. spalio 24 d. Atėnuose pasirašyta Lenkijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose (Įstatymas Nr. 1184/1981, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 198/1981);

– 1980 m. spalio 22 d. Atėnuose pasirašyta Graikijos Respublikos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, tebegaliojanti tarp Čekijos, Slovakijos ir Graikijos (Įstatymas Nr. 1323/1983, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 8/1983);

– 1984 m. kovo 5 d. Nikosijoje pasirašyta Kipro Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinio bendradarbiavimo civilinės, šeimos, komercinės ir baudžiamosios teisės srityse (Įstatymas Nr. 1548/1985, Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 95/1985).

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Graikija neketina decentralizuotos sistemos pradėti naudoti anksčiau, negu reikalaujama šiame reglamente.

Paskutinis naujinimas: 08/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.