Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Airija

Turinį pateikė
Airija

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Nėra.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

District Court 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefonas (353-01) 888 6152

Faksas (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Asmuo ryšiams: Maeve Foley

Teritorinė jurisdikcija: nacionalinė.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefonas (353-01) 888 6152

Faksas (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Asmuo ryšiams: Maeve Foley

Teritorinė jurisdikcija: nacionalinė.

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Formos bus priimamos tik airių arba anglų kalbomis.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Prašymai gali būti siunčiami paštu, faksu arba el. paštu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

1. Apygardos teismas kompetentingas rinkti įrodymus pagal prašymą, kuriam taikomas Tarybos reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punktas.

2. Atsižvelgiant į 3 dalį, apygardos teismui pagal 1 dalį suteiktą įgaliojimą vykdo apylinkės arba apylinkės rajono, kuriame gyvena liudytojas, iš kurio turi būti surinkti įrodymai, arba kuriame jis užsiima kokia nors profesija, amatu, verslu ar kita veikla, registratorius.

3. Jei prašymas susijęs su daugiau nei vienu liudytoju ir jei pagal 2 dalį įrodymus iš atitinkamų liudytojų turėtų rinkti skirtingų apylinkių ar apylinkių rajonų registratoriai, apygardos teismui pagal 1 dalį suteiktą įgaliojimą, susijusį su įrodymų iš kiekvieno iš tų liudytojų rinkimu, vykdo tas apylinkės registratorius, kurį paskiria teismų tarnybos vyriausiasis pareigūnas arba teismų tarnybos personalo narys, kuriam suteikti tokie įgaliojimai.

4. Tarybos reglamento 4 ir 19 straipsnių tikslais teismų tarnyba paskirta centrine įstaiga šioje valstybėje.

Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau:

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefonas (353-01) 888 6152

Faksas (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Asmuo ryšiams: Maeve Foley

Apygardos ir apylinkės teismų operacijų direktoratas

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Telefonas +353 1 888 6066/6070

Faksas (353-01) 888 60 63

Asmuo ryšiams: Treena Hever

E. paštas CDDirectorate@courts.ie

Aukštesniųjų teismų direktoratas

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Asmuo ryšiams: Natasha Whyte

E. paštas superiorcourtsoperations@courts.ie

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Nėra.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 17/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.