Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Latvija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Netaikoma, įrodymus renka tik teismai.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Pagal Civilinio proceso įstatymo 689 straipsnio 1 dalį užsienio teismo prašymą rinkti įrodymus nagrinėja apylinkės (miesto) teismas, kurio teritorinėje jurisdikcijoje yra rinktinų įrodymų vieta.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija

Adresas: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Tel. +371 67036801

E. paštas pasts@tm.gov.lv

Svetainė https://www.tm.gov.lv/lv

Pranešimų kalba: latvių, anglų.

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Latvijoje priimamos latvių ir anglų kalbomis užpildytos formos.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Prašymus galima siųsti įprastu paštu arba el. paštu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Teisingumo ministerija

Adresas: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Tel. +371 67036801

E. paštas pasts@tm.gov.lv

Svetainė https://www.tm.gov.lv/lv

Pranešimų kalba: latvių, anglų.

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Latvija nėra sudariusi jokių susitarimų ar sutarčių su valstybėmis narėmis pagal 29 straipsnio 2 dalį.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 23/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.