Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Liuksemburge tik teisminės institucijos gali rinkti įrodymus teismo procesui civilinėse ar komercinėse bylose.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Šioje nuorodoje pateikiami teismų, kurių jurisdikcijai priklauso civilinės ir komercinės bylos, kontaktiniai duomenys:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Liuksemburgas
Telefonas: (+352) 47 59 81-2329
Faksas: (+352) 47 05 50
El. paštas: parquet.general@justice.etat.lu

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Liuksemburgas leidžia užpildyti prašymo formą vokiečių ir prancūzų kalbomis.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Liuksemburgo priimamos perdavimo priemonės:

  • paštas;
  • faksas.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Centrinė įstaiga:

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Liuksemburgas
Telefonas: (+352) 47 59 81-2329
Faksas: (+352) 47 05 50
El. paštas: parquet.general@justice.etat.lu

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

  • 1972 m. kovo 17 d. Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės ir Austrijos Respublikos konvencija, kuria papildoma 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso.
  • 1956 m. liepos 23 d. Prancūzijos ir Liuksemburgo keitimasis pareiškimais dėl teismo pavedimų siuntimo.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 14/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.