Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Nyderlandai

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Kad pamatytumėte visus su šiuo straipsniu susijusius kompetentingus Nyderlandų teismus, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas:

Rechtbank ’s-Gravenhage (District Court, The Hague)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

Postbus 20302, 2500 EH The Hague

Telefonas: 070 362 2200

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Centrinės įstaigos, atliksiančios reglamente numatytas užduotis, pavadinimas ir adresas:

Raad voor de Rechtspraak (Council for the Judiciary)

Kneuterdijk 1, 2514 EM The Hague

Postbus 90613, 2509 LP The Hague

Telefonas: 070 361 6161

Teismų taryba yra vienintelė centrinė įstaiga ir visais atvejais yra kompetentinga atlikti užduotis.

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Reglamento 6 straipsnyje nurodyta forma priimama anglų ir nyderlandų kalbomis.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Nyderlandams priimtinas siuntimo būdas yra paštas. Bendruoju administraciniu nurodymu gali būti nustatyta kitokia tvarka.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas:

Raad voor de Rechtspraak (Council for the Judiciary)

Kneuterdijk 1, 2514 EM The Hague

Postbus 90613, 2509 LP The Hague

Telefonas: 070 361 6161

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Neaktualu.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Dar nenustatyta.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.