Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lenkija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Kitokių valdžios institucijų nei teismai nėra.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Apylinkės teismas (lenk. sąd rejonowy)

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija, Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių departamentas

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel. +48 22 23 90 870

E. paštas sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Netaikytina.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Dokumentus galima siųsti paštu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Teisingumo ministerija, Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių departamentas

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel. +48 22 23 90 870

E. paštas sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikytina.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 21/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.