Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Portugalija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Netaikoma.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

-

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks.: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E. paštas correio@dgaj.mj.pt

Svetainė https://dgaj.justica.gov.pt/

Teisingumo vykdymo generalinio direktorato kompetencijai priklauso visa Portugalijos teritorija.

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Portugalų ir ispanų kalbos.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Prašymams ir kitiems pranešimams gali būti naudojamos šios priemonės:

  • paštas,
  • faksas arba
  • telematikos priemonės.

Neatidėliotinais atvejais galima:

  • siųsti telegramą,
  • skambinti telefonu (vėliau atsiunčiant rašytinį dokumentą) arba
  • naudotis kitomis analogiškomis ryšio priemonėmis.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks.: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E. paštas correio@dgaj.mj.pt

Svetainė https://dgaj.justica.gov.pt/

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųispanųčekųdanųvokiečiųestųgraikųanglųprancūzųkroatųitalųlatviųvengrųmaltiečiųnyderlandųlenkųrumunųslovakųslovėnųsuomiųšvedų.

Portugalijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Taip pat žr.Pranešimą Nr. 274/98 ir sąrašą Nr. 73/2000.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 03/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.