Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Netaikytina.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje reikia rinkti įrodymus.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija

Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose tarnyba

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40 37204 1077 sekretoriatas, Faks.: +40 37204 1079: E. paštas: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Tik rumunų kalba.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Paštu, faksu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Teisingumo ministerija

Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose tarnyba

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40 37204 1077 sekretoriatas, Faks.: +40 37204 1079

E. paštas: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikytina.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 26/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.