Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Notarai yra kitos institucijos, kaip numatyta 2 straipsnio 1 dalyje (paveldėjimo bylose ir bylose, kuriose siekiama atkurti prarastą ar sunaikintą teisinį dokumentą, pavyzdžiui, nuosavybės teisių aktą (konanie o umorení listiny)).

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Apylinkės teismai (okresné súdy) arba miesto teismai (mestské súdy), kurių apylinkėje turi būti renkami prašomi įrodymai ir kurių prašoma toliau nurodyta tvarka:

–         šeimos teisės ir civilinės būklės bylose kompetentingas visų Bratislavos apylinkių teismas yra Bratislavos II miesto teismas (Mestský súd Bratislava II);

–         komercinių bylų atveju visų Bratislavos apygardų ir Malacky bei Pezinoko apygardų kompetentingas teismas yra Bratislavos III miesto teismas (Mestský súd Bratislava III);

–         kitose bylose kompetentingas visų Bratislavos apylinkių teismas yra Bratislavos IV miesto teismas (Mestský súd Bratislava IV);

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Tarptautinės privatinės teisės skyrius

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakijos Respublika

Telefonas: (421) 2 888 91 111

Faksas: (421) 2 888 91 604

El. paštas: civil.inter.coop@justice.sk

Interneto svetainė:https://www.justice.gov.sk/

Kalbos: slovakų, čekų ir anglų k.

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Slovakų ir čekų kalbomis.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Slovakijos valdžios institucijos priima rašytinius prašymus popieriuje.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija

Tarptautinės privatinės teisės skyrius

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakijos Respublika

Telefonas: (421) 2 888 91 111

Faksas: (421) 2 888 91 604

El. paštas: civil.inter.coop@justice.sk

Interneto svetainė: https://www.justice.gov.sk/

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikoma.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.