Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovėnija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Kompetenciją rinkti įrodymus teismo byloje ir reglamento įgyvendinimo tikslais turi tik teismai.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Kompetenciją rinkti įrodymus pagal šį reglamentą turi apylinkių teismai.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė institucija, atsakinga už reglamento įgyvendinimą, yra:

Teisingumo ministerija

Župančičeva 3

SLO-1000 Liubliana

Tel. (+386)1 369 53 94

Faksas (+386)1 369 52 33

E. paštas gp.mp@gov.si

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

I priede nurodytas formas galima pateikti slovėnų arba anglų kalba.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Kai gaunamiems prašymams taikoma reglamento 7 straipsnio 4 dalis, prašymai siunčiami paštu, įskaitant skubių siuntų tarnybų paslaugas ir faksą.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Slovėnijos institucija, turinti kompetenciją gauti prašymus tiesiogiai rinkti įrodymus, yra:

Teisingumo ministerija

Župančičeva 3

SLO-1000 Liubliana

Tel. (+386)1 369 53 94

Faksas (+386)1 369 52 33

E. paštas gp.mp@gov.si

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

1994 m. vasario 7 d. Slovėnijos Respublikos ir Kroatijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 09/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.