Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Kiprā nav citu iestāžu, kas būtu kompetentas iegūt pierādījumus civillietās un komerclietās, kā vienīgi regulas 2. panta 1. punktā noteiktās tiesas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Tiesas, kas ir kompetentas iegūt pierādījumus, pamatojoties uz regulu (“saņēmēja tiesa”), ir Kipras rajonu tiesas, proti, Nikosijas rajona tiesa, Limasolas rajona tiesa, Larnakas rajona tiesa, Famagustas rajona tiesa un Pafas rajona tiesa. Šo tiesu teritoriālā jurisdikcija attiecas tikai uz attiecīgās tiesas rajonu.

4. pants. Centrālā struktūra

Kipras centrālā iestāde ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija, kurai ir teritoriālā jurisdikcija visā valstī. Ministrija darbojas arī kā centrālā iestāde, kas lemj par pierādījumu tiešas iegūšanas pieprasījumiem. Centrālās iestādes adrese ir:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

I pielikuma veidlapas pieņem grieķu un angļu valodā.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Regulas 7. panta 4. punktā minētās sistēmas tehnisku problēmu vai traucējumu gadījumā pieprasījumus var nosūtīt un saņemt pa e-pastu, pastu un faksu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Centrālā iestāde, kas lemj par pierādījumu tiešas iegūšanas pieprasījumiem, ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija, kurai ir teritoriālā jurisdikcija visā valstī. Centrālās iestādes adrese ir:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Kipra ir pievienojusies 1970. gada Hāgas konvencijai par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs. Kipra neplāno noslēgt nolīgumus vai vienošanās saskaņā ar regulas 29. panta 2. punktu.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Kipra neplāno izmantot decentralizēto IT sistēmu agrāk, nekā prasīts.

Lapa atjaunināta: 12/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.