Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Čehija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Čehijas Republikā tādu struktūru nav.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Rajonu tiesas (okresní soudy) (Prāgā: apgabaltiesas (obvodní soudy), Brno: Brno pilsētas tiesa (Městský soud)).

4. pants. Centrālā struktūra

Ministerstvo spravedlnosti (Tieslietu ministrija)

mezinárodní odbor civilní (Starptautiskais civillietu departaments)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Tālr.: +420-221-997-111

Fakss: +420-224-919-927

E-pasts: posta@msp.justice.cz

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Pieņemamās valodas: čehu, slovāku, angļu.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Tehniskie līdzekļi pieprasījumu saņemšanai ir pasts, fakss un e-pasts.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Ministerstvo spravedlnosti (Tieslietu ministrija)

mezinárodní odbor civilní (Starptautiskais civillietu departaments)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Tālr.: +420-221-997-111

Fakss: +420-224-919-927

E-pasts: posta@msp.justice.cz

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Neattiecas.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 14/11/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.