Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1783 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (pārstrādāta redakcija) 2. panta 1. punkta izpildes vajadzībām Igaunijā notārs tiek uzskatīts par “tiesu” attiecībā uz mantošanas lietu izskatīšanu.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Apgabaltiesas.

4. pants. Centrālā struktūra

Regulas (ES) 2020/1783 4. pantā minētās centrālās struktūras funkcijas pilda Tieslietu ministrija (Justiitsministeerium).

Kontaktinformācija:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Tālr. nr. +372 620 8183

Fakss: +372 620 8109

E-pasts: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Saskaņā ar regulas 6. pantu Igaunijā tiek pieņemtas standarta veidlapas gan igauņu, gan angļu valodā.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Pieteikums var iesniegt pa pastu, pa faksu vai pa e-pastu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Regulas 4. panta 3. punktā minētās centrālās struktūras funkcijas pilda Tieslietu ministrija. Tieslietu ministrija ir izraudzīta par iestādi, kura ir kompetenta lemt par regulas 19. pantā noteiktajā kārtībā iesniegta pieprasījuma pieņemšanu vai noraidīšanu.

Kontaktinformācija:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Tālr. nr. +372 620 8183

Fakss: +372 620 8109

E-pasts:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

  • Līgums par tiesiskās palīdzības sniegšanu un tiesiskajām attiecībām civillietās, darbtiesiskajās lietās un krimināllietās starp Igauniju un Poliju
  • Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

-
Lapa atjaunināta: 14/11/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.