Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Somija

Saturu nodrošina
Somija

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Somijā šādu iestāžu nav.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Pieprasījumus saņem apgabaltiesas.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

4. pants. Centrālā struktūra

Regulas 4. panta 1. punktā minētā centrālā struktūra ir Tieslietu ministrija. Tās jurisdikcija attiecas uz visu Somiju. Tieslietu ministrija kā centrālā struktūra ir izraudzīta par regulas 4. panta 3. punktā minēto kompetento iestādi, kas atbild par lēmumu pieņemšanu par regulas 19. pantā noteiktajā kārtībā iesniegtiem pieprasījumiem. Tās kontaktinformācija ir šāda.

Apmeklējuma adrese:

Oikeusministeriö (Tieslietu ministrija)

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Pasta adrese:

Oikeusministeriö (Tieslietu ministrija)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (valdība)

Tālr. nr. (358-9) 16 06 76 28

Fakss: (358-9) 16 06 75 24

E-pasta adrese: central.authority.om@gov.fi

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Pieņemamās valodas: somu, zviedru, angļu.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Pieprasījumus var iesniegt pa pastu, pa faksu vai pa e-pastu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Oikeusministeriö (Tieslietu ministrija)

Apmeklējuma adrese:

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Pasta adrese:

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (valdība)

Tālr.: (358-9) 16 06 76 28

Fakss: (358-9) 16 06 75 24

E-pasta adrese: central.authority.om@gov.fi

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Neattiecas.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

-
Lapa atjaunināta: 09/11/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.