Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Latvija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Nav attiecināms, tikai tiesas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 689.panta pirmo daļu arvalsts pierādījumu iegūšanas lūgumu izlemj tā rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas iegūstamā pierādījuma avots.

4. pants. Centrālā struktūra

Tieslietu ministrija

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050

Tel.: +371 67036801

E-pasts: pasts@tm.gov.lv

Web: https://www.tm.gov.lv/lv

Sazināšanas valodas: latviešu, angļu

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Līdzās latviešu valodai Latvijā pieņem arī angļu valodā aizpildītas veidlapas.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Pieprasījumus var sūtīt pa pastu un e-pastu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Tieslietu ministrija

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050

Tel.: +371 67036801

E-pasts: pasts@tm.gov.lv

Web: https://www.tm.gov.lv/lv

Sazināšanas valodas: latviešu, angļu

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Latvija nav noslēgusi nolīgumus vai vienošanās ar dalībvalstīm, kā minēts 29. panta 2. punktā.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Nav attiecināms.

Lapa atjaunināta: 23/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.