Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Nīderlande

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Lai skatītu visu Nīderlandes kompetento tiesu sarakstu saistībā ar šo pantu, noklikšķiniet uz zemāk redzamās saites.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Kompetentās iestādes nosaukums un adrese:

Rechtbank ’s-Gravenhage (Hāgas rajona tiesa)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tālr.: 070 362 2200

4. pants. Centrālā struktūra

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Tās centrālās struktūras nosaukums un adrese, kura veiks regulā noteiktos uzdevumus:

Raad voor de Rechtspraak (Tiesu iestāžu padome)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP ‘s-Gravenhage

Tālr.: 070 361 6161

Tiesu iestāžu padome ir vienīgā centrālā struktūra, tāpēc tā ir kompetenta veikt uzdevumus visos gadījumos.

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Attiecībā uz regulas 6. pantā minēto veidlapu pieņemama ir angļu un nīderlandiešu valoda.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Nīderlandes pieņemtie nosūtīšanas līdzekļi — pa pastu. Citu iespējamu kārtību var noteikt ar vispārēju administratīvo rīkojumu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Kompetentās iestādes nosaukums un adrese:

Raad voor de Rechtspraak (Tiesu iestāžu padome)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP ‘s-Gravenhage

Tālr.: 070 361 6161

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Neattiecas.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Vēl nav noteikts.

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.