Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
  Swipe to change

  Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

  Polija

  Saturu nodrošina
  Polija

  KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

  Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

  Polija

  Pierādījumu iegūšana


  *jāaizpilda obligāti

  2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

  Tikai tiesas.

  3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

  Rajona tiesa (sąd rejonowy).

  4. pants. Centrālā struktūra

  Tieslietu ministrija, Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw; Tālrunis: +48 22 23 90 870

  E-pasts: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

  Neattiecas.

  7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

  Dokumentus var nosūtīt pa pastu.

  19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

  Tieslietu ministrija, Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw; Tālrunis: +48 22 23 90 870

  E-pasts: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

  Neattiecas.

  31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

  Neattiecas.

  Lapa atjaunināta: 21/12/2023

  Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.