Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Polija

Saturu nodrošina
Polija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Polija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Tikai tiesas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Rajona tiesa (sąd rejonowy).

4. pants. Centrālā struktūra

Tieslietu ministrija, Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw; Tālrunis: +48 22 23 90 870

E-pasts: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Neattiecas.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Dokumentus var nosūtīt pa pastu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Tieslietu ministrija, Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw; Tālrunis: +48 22 23 90 870

E-pasts: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Neattiecas.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 21/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.